گوناگون

کدام پیام رسان خارجی مجوز می‌گیرد؟

digitalmag

به گزارش دنیای اقتصاد، اما انتقاد نسبت به حمایت همه جانبه از پیام‌رسان‌های داخلی که به یک رویکرد حاکمیتی در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی خارجی تبدیل شده موضوع جدیدی نیست و از سال ۹۶ که مرکز شورای عالی فضای مجازیاقدام به تدوین یک قانون مجزا برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی کرد تا زمانی که تلگرام فیلتر و راه ارتباطی میلیون‌ها کاربر این پیام رسان در ایرانبسته شد بر تعداد و شدت مخالفت‌ها افزوده شده است. نوک پیکان این انتقادات اما به اهدافی اشاره دارد که بعد از حدود یک سال از اجرای آن کمتر محقق شده است.

از سوی دیگر کاربران ایرانی نیز به دور زدن تحریم‌های تلگرام روی آوردند و با استفاده از فیلترشکن راه ورود دوباره به تلگرام را پیدا کردند؛ جواب منفی که به وضوح به تعیین تکلیف برای کاربران نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داده شد.

اما بخش دیگری از این انتقادات از زبان کارشناسان بیان می‌شود. دور روز پیش مرکز مطالعات و رسانه‌های وزارت ارشاد اسلامی با حضور کارشناسان حقوقی و جامعه شناس اقدام به نقد طرح ۲۹ ماده